صفحه اصلی
    |     ثبت نام

فهرست اخبار


دلایل عرضه گوشت منجمد تنظیم بازار
1397/11/15

مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل عرضه گوشت منجمد هرکیلوگرم ۲۹۰۰۰ تومانی با کارت ملی را اعلام کرد.